top of page

HVAD ER ERGOTERAPI OG HVORFOR:


Ordet ergoterapi stammer oprindeligt fra græsk ERGON som betyder arbejde og THERAPEIA (terapi) der betyder opvartning, pleje eller lindring.


Kigger vi nærmere på ordet arbejde, kan det sidestilles med begrebet virksomhed. Et menneskes virksomhed / virke, består af forskellige aktiviteter. Formålet med aktiviteter er, at det skal give os meningsfuldhed og livskvalitet i dagligdagen. Aktiviteter kan være lige fra at stå op om morgenen og tage tøj på, til de arbejdsopgaver vi bliver pålagt på vores arbejdsplads.


Formålet med aktivteter er at vi gennem disse udvikler os til selvstændige individer.

MEN hvis vi er indskrænkede i udførelsen af vores dagligdags aktivteter, f.eks. pga. dårlig ryg, smerter i bevægeapparatet eller lign. giver dette oplevelsen af manglende meningsfuldhed og livskvalitet i vores dagligdag.


Så formålet med ergoterapi er at fremme hverdagslivets aktiviteter for den enkelte.


Har man f.eks. smerter og spændinger i nakken og skuldrene, kan det føre til hovedpine, der igen kan føre til at vi ikke kan koncentrere os om vores arbejde har overskud til at være sammen med vores familie og venner, som igen kan give os følelsen af ikke at være tilstrækkelige i vores job og vores samvær med andre mennesker.

Men kan vi få lindret/ fjernet smerten i nakken og skuldre, får vi frigivet noget overskud, så vi atter kan være til stede på vores arbejde, og sammen med andre mennesker.


Det er vigtigt at taget udgangspunkt i hele mennesket og den"verden" vedkommende begår sig i.


På nuværende tidspunkt arbejder jeg som ergoterapeut på Bromme parken, hvor mine primære opgaver er genoptræning af folk med enten pådraget, medfødt eller tilkommet hjerneskade i forbindelse med anden sygdom.


bottom of page